Siguldas jaunieši būvēs Latvijas sporta nākotni

Pagājušajā nedēļā viesojoties Siguldā, tikos ar Siguldas pilsētas vidusskolas direktori Ņinu Balodi un Siguldas Sporta skolas direktoru Aivaru Fridrihsonu, lai pārrunātu pilsētas jauniešu skolas gaitas, kā arī ārpusskolas sporta aktivitāšu iespējas.

Tiekoties ar vidusskolēniem

Vidusskolā ar skolas vadību pārrunājām gan jautājumus attiecībā uz izglītības nozari valstī, gan Siguldas pilsētas vidusskolas skolēnu sekmes un nodomus, turpinot savas gaitas pēc vidusskolas. Skolēnus iepazīstināju ar Saeimas darbu kā arī, lai sniegtu praktisku ieskatu Saeimas ikdienā, kopā ar 12. klases un pāris 9. klases audzēkņiem, mācību nolūkā, veicām grozījumus izglītības likumā.

Tiekoties ar Siguldas Sporta skolas direktoru Aivaru Fridrihsonu, pārrunājām pozitīvās un negatīvās iezīmes attiecībā uz pilsētas sporta iespējām, infrastruktūru un sporta nozares darbiniekiem. A. Fridrihsons norādīja, ka, lai nodrošinātu pilsētas sportistiem plašākas iespējas, ir izveidota sadarbība ar Inčukalna baseinu un Mālpils baseinu, kā arī ar Mālpils sporta bāzi, kur ziemā vieglatlēti var turpināt treniņus telpās. Nevaru neslēpt savu gandarījumu par to, ka Siguldā ir apstiprināta jauna sporta kompleksa būvniecība, kas būs krietns atspaids sporta skolai, kuras kapacitāte šobrīd nav pietiekoša gan telpu, gan darbinieku trūkuma dēļ. Manuprāt, jaunais sporta komplekss būs vērienīgs pienesums visai Siguldas pilsētai un novadam, jo projekta ietvaros tiks uzbūvēti divi baseini, apjomīga sporta zāle, skrejceliņi vieglatlētiem, aerobikas zāle, kā arī trenažieru zāle. Paredzams, ka komplekss būs gatavs apmeklētājiem jau 2015.gadā.

Siguldas novada pieeja sporta aktivitāšu ziņā ir apsveicama un vērā ņemama visas valsts mērogā. Siguldas uzņemtais kurss attiecībā uz sporta aktivitāšu pieejamību pilsētas un novada iedzīvotājiem, neapšaubāmi, nodrošinās to, ka Latvijas sporta nozare nebūs iedomājama bez Siguldas jauniešu sasniegumiem gan tuvākā, gan tālākā nākotnē.

Laurenču slēpošanas trase

Laurenču trases plāns

Vizītes noslēgumā apmeklējām Laurenču slēpošanas trasi, kura ir vienīgā šāda veida saldētā trase visā Austrumeiropā. Patiess prieks par to, ka skolēniem ir iespēja sporta stundu ietvarā izmantot šo trasi un ziemas periodā nodarboties ar distanču slēpošanu, kur tiek apvienots svaigs gaiss un fiziskā aktivitāte. Pozitīvais Siguldā ir sadarbība vidusskolai ar Sporta skolu, jo ir izveidota uzskaites sistēma, kura dod iespēju nopelnīt papildus punktus atzīmes paaugstināšanai sporta stundā, piemēram, ja skolēns brīvdienās vai vakarā ar vecākiem slēpo, tad tas tiek reģistrēts sistēmā un skolēnam ir iespēja paaugstināt gala vērtējumu sportā. Manuprāt, šāda pieeja vairāk motivē jauniešus nodarboties ar sportu, un es to tikai atbalstu. Kā saka: ‘Veselā miesā, vesels gars!’.

Leave a comment

Your comment