Eiro ieviešana – plats solis tuvāk labklājībai

Lai cik sāpīga eiro ieviešana nebūtu no emocionālā viedokļa, tā ir ārkārtīgi būtisks solis Latvijas izaugsmei un iedzīvotāju labklājībai.

Nenoliedzami, valsts iedzīvotāju attieksmi pret eiro ieviešanu ietekmē neskaidrā situācija eiro zonā un atsevišķo valstu finan

siālā situācija. Tomēr savā ikdienā Latvijas uzņēmēji un iezīvotāji jau ir parādījuši uzticību eiro valūtai. Piemēram, nedaudz mazāk nekā 50% uzkrājumu, jeb noguldījumu bankās Latvijā jau šobrīd tiek glabāti eiro. Arī kredīti lielākoties tiek ņemti eiro (84%). Arī uzņēmēji importējot un eksportējot preces, galvenokārt izmanto eiro.

Šie skaitļi lieku reizi apliecina, ka dalība eiro zonā Latvijai ir loģisks solis, kas nesīs jaunas iespējas un investīciju pieplūdumu. Tas savukārt rezultēsies naudā, ko varēsim izmantot, lai nodrošinātu mūsu valsts iedzīvotājiem labākas sociālās garantijas, lielākas algas un pensijas, labāku veselības aprūpi, ieguldījumu izglītības jomā utt.  Eiro ieviešanas ieguvumi nebūs tālejoši un mums nemanāmi – šis solis nesīs augļus valsts ekonomikai jau no pirmās dienas, un mēs visi to pozitīvā nozīmē jutīsim. Tādi eiro ieviešanas ieguvumi kā, piemēram, konvertācijas maksas izzušana, valsts budžeta ietaupījums mazāku procentu maksājumu dēļ, būs taustāmi un reāli jau no

pirmās dienas.

Bet vēl lielāks efekts turpmākajos gados būs jūtams pateicoties augošai investīciju plūsmai un eksportam. Eiro ieviešana cels mūsu valsts atpazīstamību un investoru uzticamību. Jau šobrīd Latvijas ekonomika ir straujāk augošā tautsaimniecība ES, tomēr to iedzīvotāji vēl pilnībā neizjūt. Piesaistot ārvalstu investīcijas, izaugsmes tempi tikai pieaugs. Ekspertu aprēķini liecina, ka, pateicoties eiro ieviešanai, Latvijas eksporta pieaugums katru gadu pieaugs vēl par papildus 5%, kas, kopā ar jaunajām darba vietām un

ietaupītajiem līdzekļiem uz mazākiem kredītprocentu maksājumiem, rezultēsies milzīgos naudas līdzekļos – iekšzemes kopprodukta papildus pieaugums par 1 miljardu eiro gadā. Pateicoties šādiem izaugsmes tempiem Latvijā darba devējs būs spējīgs (un to prasīs arī tirgus situācija) palielināt darba algas, valsts varēs atļauties palielināt pensijas, kā arī augs darba algas publiskajā sektorā strādājošajiem (piem. skolotājiem, policistiem utt.). Ekonomikas aktivitātes pieaugums atspoguļosies privātā sektora ieņēmumos, tai skaitā darba vietu izveidē – tas, kas šobrīd tik ļoti nepieciešams, lai mēs spētu sniegt cerības un iespēju cilvēkiem, kas šobrīd dodas darba meklējumos uz ārzemēm.

Eiro ieviešana ir emocionāli sāpīgs, tomēr nepieciešamas solis. Tas ir signāls, ka Latvija un tās iedzīvotāji sāk jaunu posmu savā dzīvē, kas līdzi nesīs gan labklājību, gan jaunas iespējas. 

Leave a comment

Your comment